Izdelki

Izdelki

Nadzorovanje Reguliranje Omejevanje

HydroSlide®

Najuspešnejša družina regulatorjev. Iztočni regulatorji za vsa področja uporabe.

V skladu s sodobnimi načeli upravljanja z vodami se pri odvajanju meteorne vode, kombinirane vode in odpadne vode, uporabljajo dušilne enote, regulatorji z navpično krivuljo izpusta. To zagotavlja konstantne omejitve izpustov ne glede na višino zajezitve v rezervoarjih, kanalih, razbremenilnikih, čistilnih napravah in usedalnikih.

HydroSlide Combi & Flat Flow®

Univerzalni pretočni regulatorji za konstantne pretoke. Za mokro ali pol-suho montažo.

Sodobni mehanski regulatorji pretoka bodo morali v prihodnosti izpolnjevati višje zahteve. Nameščeni bodo na mokri in na suhi strani rezervoarjev in jaškov.

ElectroSlide

Nivojsko krmiljen električni regulator za izpuste od 5 – 5.000 l/s.

Konvencionalni sistemi električnih regulatorjev pretoka zahtevajo drago merjenje pretoka (npr Venturi) z visokimi stroški gradbenih konstrukcij.

EasySlide

Iztočni regulator za 15 – 3500 l/s.

Vsi odseki kanalizacijskega omrežja velikokrat ne zahtevajo inteligentnega in prilagodljivega nadzora praznjenja. Merjeni podatki in vrednosti, kot npr. QAB so potrebni le v primeru nadaljnjih povezav na nadzorno postajo. Tehnični objekt mora biti razširljiv za nadaljnje aplikacije. Le robustni in trajni sistemi preživijo zahteve odpadne vode.