Izdelki

Izdelki

Poplavna zaščita

Mobilne ovire HydroBeam®

Mobilni zajezni sistem ščiti pred škodo, ki jo povzročajo poplave.

Poplave v zadnjih letih dokazujejo potrebo po stalni zaščiti. Običajni protipoplavni ukrepi so nasipi, zidovi in zaščitne ovire. Velikokrat tovrstne zaščite ob močnem deževju ne zadoščajo, ukrepi s stacionarnimi sistemi za varovanje pred poplavami, pa so dragi in časovno zamudni. Do sedaj so bile vreče s peskom najpomembnejša obramba.

HydroBeam®

Poplavna zaščita za zgradbe in objekte.

Podnebje se spreminja. Površine so pozidane in asfaltirane. Reke in potoki prelivajo svoje bregove pogosteje, hitreje in z večjo rušilno močjo. Industrijski proizvodnji objekti morajo biti zaščiteni tako, da jih poplavne vode ne dosežejo in obratno, da nevarne snovi ne dosežejo vode. Varstvo posesti in lastnine, kot tudi zaščita okolja imajo najvišjo prednost.

HydroBeam®

Mobilne lamelne zajeznice.

Delo v kanalizaciji je lahko nevarno. Vse objekte z odpadno vodo je potrebno servisirati in redno pregledovati. Da bi dela lahko izvajali, morajo biti kanalizaciji odseki zajezeni, izsušeni in voda preusmerjena. Prelive je potrebno zvišati, dotoke zapreti in zadržati povratne vode.

HydroSwizz

Mobilni sistem ovir za učinkovito zaščito pred poplavami.

Podnebne spremembe, globalno segrevanje in s tem povezane spremembe v vremenskih vzorcih povečujejo pogostost nevihtnih dogodkov s posledicami obsežnih poplav. Velike površine zemljišč sedaj postajajo predmet rednih poplav z veliko gospodarsko škodo za prebivalce.

HydroLatch®

Zaščita pred poplavami je potrebna tudi pod nivojem zemlje. Le tako se zagotovi, da narasle vode ne poplavijo ulic in hiš preko kanalizacijskih sistemov skozi »zadnja vrata«.

HydroLatch®

Oprema za zaščitne bazene pred poplavami.

Poplavni zadrževalniki in polderji so kompleksni objekti za zaščito pred poplavami. Tehnično varovanje pred poplavami je sestavljeno iz gradbenih objektov. Sestavni deli objektov pa je tehnična oprema.