Izdelki

Izdelki

Kontrola nivoja vode

HydroBend®

Radialne Prelivne zapornice.

… prilagoditev mejne vrednosti shranjevanja in povečanje shranjevalnega volumna vode.

Po ATV A128 [Tehnološko združenje za odpadne vode], morajo biti razbremenilniki in zadrževalni kanali opremljeni s prelivni jezovi meteornih vod. V primeru močnega dežja se preusmeri odvečno vodo v okoliška vodna telesa. Zgornji rob preliva jezu je najvišja raven shranjevanja, s katerim se določi prostornina. Z uporabo prelivne zapornice Steinhardt se lahko uporabi višina preliva h0 za določitev shranjevalnega volumna.