Izdelki

Izdelki

Upravljanje kanalizacije

HydroGuard®

Izplakovanje in zajezitvena zaščita. Za upravljanje velikih kanalov, celotnega ali dela kanalizacijskega omrežja.

Sodobna kanalizacijska omrežja je potrebno upravljati v skladu z zahtevami upravljavca. Vedno bolj pomemben dejavnik je razmerje med stroški in učinkovitostjo. V posameznih primerih je nujna analiza stroškov upravljanja.

HydroStyx®

Pretočna zavora. Zmanjšuje stroške in varuje okolje z aktiviranjem razpoložljivega shranjevalnega volumna v obstoječih kanalih.

Potrebni ukrepi za zaščito voda so nujni, vendar največkrat dragi. Zakonodaja zahteva zadrževalne bazene za zaščito sprejemnih voda, kot so potoki, reke in jezera. Zaradi visokih investicijskih stroškov, občine velikokrat težko zgradijo tovrstne objekte. Potreba po ukrepih se pokaže tudi v primeru, ko so kanali v mestnem območju preobremenjeni zaradi novih razvojnih področij.

HydroPass

Ločevalna Enota / Kanalski separator Kanalski separator ali ločevalna enota – profiliran in opremljen kot kompleten jašek
Kjerkoli se uporabljajo manjše ločevalne enote ali separatorji za majhne izpuste, je potrebno paziti na pravilno montažo naprave za regulacijo pretoka in strokovno določanje profilov. Neprijetna presenečenja lahko vodijo v predelavo in visoke stroške.

HydroGuard® mini

Ločevalna Enota / Kanalski separator. Kanalski separator ali ločevalna enota – profiliran in opremljen kot kompleten jašek.

Kjerkoli se uporabljajo manjše ločevalne enote ali separatorji za majhne izpuste, je potrebno paziti na pravilno montažo naprave za regulacijo pretoka in strokovno določanje profilov. Neprijetna presenečenja lahko vodijo v predelavo in visoke stroške.