Izdelki

Izdelki

Seperatorji

HydroSeparator

Dvo fazni separator nevihtnih voda z avtomatičnim čiščenjem.

Hydro M.E.S.I.

Separator delcev. Prihranek stroškov z učinkovito obdelavo meteorne vode v majhnih prostorih.

Zaradi tesnih proračunov občin in mest, je stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda postala zahteva. Rezervoarji so izboljšani z optimalnim dotokom v usedalnik in zmanjšani z aktiviranjem volumna kanala. S ponikovanjem neonesnaženih površinskih voda je možno rezervoarje še dodatno zmanjšati.

HydroSurf

Plavajoči skimer in dekanter za industrijski in komunalni proces, za čiščenje kombinirane in meteorne vode
Usedalniki se uporabljajo pri obdelavi meteornih vod, mešanih vod in odpadne vode v industrijskih kot tudi komunalnih področjih. Omenjeni objekti so nameščeni za zaščito okolja ali za obdelavo industrijske vode. Najbolj znani objekti so oljni separatorji. Usedalniki so zasnovani s strani izkušenih inženirjev za vsak ločen primer v smislu optimalnega zadrževanja onesnaževanja pri majhnih in izračunanih maksimalnih-pretokih.

Hydro Twister®

Dinamični vortex Separator. Uporaba proste zunanje energije za ločevanje grobih, suspendiranih in plavajočih delcev v kompaktni enoti.

Embalaža, plastika, steklo in higienski izdelki onesnažujejo naše vodotoke. Ti odpadki so običajno zavržene smeti na avtocestah in odtočnih jarkih, ki se preko prelivnih objektov v času padavin izplaknejo v naše vodotoke.

HydroSpin®

Odstranjevanje plavajočih delcev. Uporaba zunanje energije omogoča brezplačno odstranjevanje plavajočih delcev na prelivih.

Prelivni dogodki v sistemu kanalizacije, lahko onesnažujejo sprejemne vode s plavajočimi in suspendiranimi trdnimi delci, na primer s plastiko, papirjem, sanitarnimi izdelki. To je dokaz nezadostnega čiščenja kombiniranih vod na prelivnih objektih.