Izdelki

Izdelki

Ločevanje trdnih delcev z avtomatskimi kračami ter finimi grabljami

HydroClean®

Vrtljiva krtača. Ohranja čisto vodo. Samočistilna krtača za razbremenilnike kombiniranih vod. Po obilnem deževju se v naše reke in jezera prelivajo vode iz kanalov kombiniranih vod, ki nosijo večje količine plavajočih trdnih delcev in suspendiranih snovi. Ali veste, kolikšen je bil zadnji visok nivo vaše reke? Lahko ga prepoznate po smeteh, kot so npr. papir, sintetični materiali in higienski izdelki, ki ostanejo v vegetaciji na bregovih rek.

HydroScreen

Fine grablje Model FSRF. Visoka učinkovitost, ki zaščiti vode. Prelivi so zavarovani, rečni bregovi ostanejo čisti.

Tudi v primeru, da so objekti za odpadno kanalizacijsko vodo in objekti za kombinirane vode opremljeni s potopnimi pregradnimi ploščami, še vedno velike količine plavajočih in suspendiranih snovi dosežejo naše vode. Po obilnem deževju sanitarni izdelki, toaletni papir in sintetika ostanejo ujeti na nabrežjih. Vode so biološko in hidravlično obremenjene.

HydroScreen

Fine grablje Model FSRB. Ločne grablje, kot zagotovilo da voda in bregovi rek ostanejo čisti.

Obstaja na tisoče starih prelivov v kanalizacijskih omrežjih. V primeru padavin velike količine onesnaževalcev, kot so sanitarni proizvodi iz papirja in umetni materiali, dosežejo naše vode.

HydroScreen

Ločevalne grablje s klinasto mrežo MECMEX®, varstvo voda na prelivih odpadne kanalizacijske vode in kombinirani vodi.

Ločena in kombinirana kanalizacijska omrežja so pogosto hidravlično preobremenjena v času močnega deževja in ne zmorejo transportirati celotnega pretoka do čistilne naprave. Kljub močnemu mešanju vode z meteornimi vodami, sanitarnih izdelki, papir in sintetika še vedno najdejo svojo pot v sprejemne vode in posledično je jasno vidno onesnaženje rečne vegetacije.